alimentatie


Wanneer u gaat scheiden zal beoordeeld moeten worden of de ene partner jegens de andere alimentatieplichtig is. Als ouder bent u jegens uw kinderen ook onderhoudsplichtig. De stelregel is in beginsel dat kinderalimentatie vóór partneralimentatie gaat. 

Berekening

Eerst zal het netto besteedbaar inkomen dat u had gedurende uw huwelijk, dan wel geregistreerd partnerschap, berekend moeten worden. Aan de hand daarvan worden de zogenoemde ‘kosten kinderen’ vastgesteld. Tot slot wordt de draagkracht van de ouders berekend. Deze gegevens samen resulteren in een uiteindelijk te betalen bedrag aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De alimentatieplicht loopt in beginsel door tot 21 jaar. De bijdrage van de ouder stopt daarmee niet altijd automatisch. 

Forfaitaire bedragen

De berekening van kinderalimentatie gaat aan de hand van forfaitaire (vaste) bedragen. Bij partneralimentatie zal er met meer kosten rekening gehouden worden. Daarbij hebben ook keuzes ten aanzien van het gezamenlijk vermogen, invloed op de hoogte van de partneralimentatie. Bijvoorbeeld: wie voldoet de hypotheeklasten na echtscheiding? Aan de hand van de beschikbare gegevens stellen wij een berekening voor u op.

Wijzigingen

Het kan natuurlijk zo zijn dat na echtscheiding er wijzigingen ontstaan. Wijzigingen in de hoogte van het inkomen, maar ook wijzigingen in de familiesituatie. Een huwelijk van een (ex-)partner kan ook een wijziging meebrengen. Wij kunnen u ook bij deze wijzigingen adviseren en overgaan tot een herberekening. 

Alimentatie