ouderschapsplan


Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de kinderen.  Afspraken over de verzorging en de opvoeding van de kinderen moeten de ouders samen vastleggen in een ouderschapsplan. Voor ouders die gehuwd zijn, die een geregistreerd partnerschap hebben of ouders die enkel hebben samengewoond is het opstellen van een ouderschapsplan zelfs wettelijk verplicht.

Duidelijkheid voor de kinderen

Wat moet er allemaal in een ouderschapsplan komen te staan? In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken komen te staan over de verdeling van de zorg en en de omgang met de kinderen. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over hoe de ouders elkaar voorzien van belangrijke informatie omtrent de kinderen. Voorts moeten er afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan omtrent de kosten van de opvoeding en de verzorging van de kinderen. Naast voornoemde afspraken is het raadzaam dat er ook afspraken gemaakt worden omtrent medische aangelegenheden van de kinderen, contact met de andere familie en een te hanteren beleid in de opvoeding. Het ouderschapslan moet door beide ouders worden ondertekend.

Aanpassen

Omdat de leeftijd van de kinderen verandert is het aan te bevelen dat het ouderschapslplan met enige flexibiliteit wordt gehanteerd en ouders dit in onderling overleg en in samenspraak met de kinderen aanpassen. Mocht u echter van mening zijn dat het ouderschapsplan veranderd moet worden, dan kan dat natuurlijk. Voor vragen omtrent het opstellen dan wel het aanpassen van een ouderschapsplan kunt u gerust contact opnemen met ons kantoor.

Scheiden