pensioenen


Bij echtscheiding of ontbinding van het geregisteerd partnerschap heeft uw ex-partner wettelijk recht op een deel van uw pensioen. Indien sprake is van een samenlevingscontract kan het zijn dat hierin ook bepalingen zijn opgenomen omtrent het pensioen. 

Hoe de verdeling van het pensioen in zijn werk gaat is in de wet (Wvps) vastgelegd. Bij de verdeling gaat het om twee pensioensoorten:

– Partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd);

– Ouderdomspensioen.

Indien sprake is van opbouw van partnerpensioen op risicobasis is er veelal na echtscheiding niet meer veel te verdelen. Bij ouderdomspensioen is dit anders. U heeft in beginsel recht op de helft van het gedurende het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de ander. Het melden van de pensioenverevening dient te geschieden binnen twee jaar na de echtscheiding. 

Conversie

In overleg kunt u er gezamenlijk voor kiezen van de wet af te wijken en andere verdelingsafspraken maken. Dit kan voor zowel het ouderdoms- als partnerpensioen. Dit heet conversie. U kunt er ook voor kiezen uw pensioen niet te verdelen. In veel pensioenregelingen staat dat dit moet worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. 

Wetboek