vermogensverdeling


Wanneer u gaat scheiden komt er financieel veel op u af. Hetgeen u samen heeft opgebouwd zal verdeeld of verrekend moeten worden. Eerst zal moeten worden beoordeeld welk huwelijksregime op u van toepassing is. Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Heeft u een gezamenlijke woning? Dan zal de echtscheiding meebrengen dat u ook daarover een keuze zult moeten maken. Het is voorstelbaar dat er financieel veel op u afkomt en wij proberen daar zoveel  mogelijk overzicht in te brengen voor u. Met andere woorden: wij brengen voor u het vermogen in kaart. Ook als ondernemer kunnen wij u adviseren, omdat een echtscheiding ook voor uw onderneming grote gevolgen kan hebben.

Omdat keuzes over het vermogen bepalend zijn voor uw fianciële toekomst, is het van belang dat dit goed wordt geregeld. Bij ons ligt de focus op de financiën. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Memory-spel