kennisbank


Hieronder vindt u nieuws dat betrekking heeft op personen- en familierecht en strafrecht. Door middel van deze nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen deze rechtsgebieden.


Professioneel in particuliere zaken

Lees nu het artikel dat staat gepubliceerd in Zakenvisie no. 71 (maart 2016). Wellicht is de stap om naar een advocaat te gaan vaak een grote om te nemen, met name als dit gepaard gaat met emoties. Bij dit laatste wordt vaak gedacht aan echtscheidingen, maar ook bij huurzaken, strafzaken of erfrechtkwesties kunnen de emoties…

Lees verder >>

Een (strafrecht)advocaat mag aanwezig zijn bij het politieverhoor

Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de verdachte recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. De Hoge Raad heeft de politie tot 1 maart 2016 de tijd gegund om haar organisatie hierop in te richten. Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de verdachte recht heeft…

Lees verder >>

Einde alimentatieplicht bij opnieuw samenwonen alimentatiegerechtigde?

De plicht om partneralimentatie te betalen eindigt als de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat, dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd (artikel 1:160 BW). Nu behoeft het geen uitleg wat de wetgever bedoelt met het opnieuw trouwen dan wel het aangaan van een geregistreerd partnerschap….

Lees verder >>