Een (strafrecht)advocaat mag aanwezig zijn bij het politieverhoor

Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de verdachte recht heeft op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor. De Hoge Raad heeft de politie tot 1 maart 2016 de tijd gegund om haar organisatie hierop in te richten.

Op 22 december 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat de verdachte recht heeft op bijstand van eeen raadsman tijdens het politieverhoor.

De Hoge Raad heeft de politie tot 1 maart 2016 de tijd gegund om haar organisatie hierop in te richten en gaat er derhalve van uit dat met ingang van 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat de verdachte recht heeft op de bijstand van een raadsman tijdens de verhoren. Indien deze regel alsdan niet wordt toegepast, dan kan de rechter gevolgen verbinden aan de niet naleving van de regel.