Professioneel in particuliere zaken


Lees nu het artikel dat staat gepubliceerd in Zakenvisie no. 71 (maart 2016).


Wellicht is de stap om naar een advocaat te gaan vaak een grote om te nemen, met name als dit gepaard gaat met emoties. Bij dit laatste wordt vaak gedacht aan echtscheidingen, maar ook bij huurzaken, strafzaken of erfrechtkwesties kunnen de emoties hoog oplopen. Bij Abe advocaten begrijpen we dat en daarom doen wij er alles aan om de spreekwoordelijke drempel zo laag mogelijk te maken. We besteden naast de juridische kant ook aandacht aan de menselijke aspecten van de zaak.

Per 1 maart 2016 is Abe advocaten van start gegaan. Er zijn twee vestigingen: Heerenveen en Drachten. De specialismen binnen het kantoor zijn: personen- en familierecht, strafrecht, erfrecht en huurrecht. Mocht u een probleem hebben op een van deze rechtsgebieden of wilt u enkel advies of simpelweg sparren, dan kunt u contact opnemen met Jordan Deenen, de advocaat van Abe advocaten. Samen met u zal beoordeeld worden wat voor u de meest geschikte en meest wenselijke aanpak is.

U als ondernemer denkt wellicht dat dit alles niet op u van toepassing is. U denkt voornamelijk aan solvabiliteit, liquiditeit en het eigen vermogen. Maar heeft u wel eens nagedacht over de financiële gevolgen wanneer u gaat scheiden? Wat gebeurt er dan met de (voortzetting van de) onderneming? Dient u kinder- en/of partneralimentatie te betalen? Dit zijn misschien vragen waar u zich liever niet mee bezighoudt en waar u, wellicht, het antwoord ook helemaal niet op weet. Dan is het goed om te weten dat Abe Advocaten u met raad en daad kan bijstaan.

Een doemscenario waar u als ondernemer bijvoorbeeld mee te maken kunt krijgen: een hennepkwekerij wordt ontdekt in één van uw (beleggings)panden, terwijl u hier niet van op de hoogte was. Het zou dan heel goed kunnen gebeuren dat u wordt verdacht van medeplichtigheid aan het verbouwen van drugs dan wel de handel in drugs. Mocht deze situatie zich voor doen, dan is het aan te raden om direct contact op te nemen met Abe advocaten, zodat wij u kunnen voorzien van advies. Een verklaring afleggen waar u het later niet mee eens bent kan namelijk grote gevolgen hebben.

Het kan ook zijn dat u als ondernemer bijvoorbeeld te maken krijgt met een afwikkeling van een nalatenschap die al jaren vastzit, met andere woorden: u en de overige erfgenamen komen niet tot overeenstemming. Wij kunnen met u bespreken of het benoemen van een vereffenaar tot een oplossing kan leiden of dat juist een verdelingsprocedure de meest verkieslijke route is.

Kortom: ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met een ‘particulier’ rechtsprobleem. Vooraf gedegen advies kan vaak het escaleren van een geschil voorkomen. Neem daarom – op het moment dat u te maken krijgen met een kwestie binnen het personen- en familierecht, strafrecht, erfrecht of huurrecht – contact op met één van de advocaten van Abe advocaten. Wij zullen u voorzien van advies op maat. U kunt contact met ons opnemen per e-mail (info@abeadvocaten.nl) of telefonisch (Heerenveen: 0513 – 820 822, Drachten: 0512 – 748 022).

bron: www.zakenvisie.nl