slachtoffer


Indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan dient u hiervan een aagifte te doen bij de politie.

Schade

Mocht deze aangifte lijden tot een strafproces, dan kunt u zich als slachtoffer voegen in het proces. Na de voeging kunt u, samen met een advocaat, tijdens het strafproces uw schade verhalen op de verdachte. De rechter zal hier een uitspraak over doen. Bij Abe Advocaten kunnen we u informeren over de mogelijkheden van het eisen van een schadevergoeding en de eventuele hoogte daarvan.

Spreekrecht

In sommige gevallen (vaak in het geval van ernstige misdrijven) bestaat de kans dat u als slachtoffer spreekrecht krijgt tijdens de zitting bij de rechter. Ook hierover kunnen wij u informatie verschaffen.

Artikel 12 Sv

Mocht de Officier van Justitie besuiten om niet tot vervolging van de verdachte over te gaan, dan kunt u bij het Gerechtshof een artikel 12 Sv-procedure starten. Abe Advocaten kan u hierbij assisteren en uw belangen behartigen.

Toga